હંમેશા ભારતના તમામ નાગરિકોનો વિચાર કરી તેમના સર્વ હિત માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી આગળ રહી છે અને આવનારા વર્ષોમાં પણ સત્તા પર આવી દેશને વૈશ્વિક પ્રસિદ્ધિ અપાવશે. આજે પાર્ટીનો ભાગ હોવાની બાબત પર ગૌરવ અનુભવું છુ.

CongressFoundationDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  CongressFoundationDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હંમેશા ભારતના તમામ નાગરિકોનો વિચાર કરી તેમના સર્વ હિત માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી આગળ રહી છે અને આવનારા વર્ષોમાં પણ સત્તા પર આવી દેશને વૈશ્વિક પ્રસિદ્ધિ અપાવશે. આજે પાર્ટીનો ભાગ હોવાની બાબત પર ગૌરવ અનુભવું છુ.

#CongressFoundationDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હંમેશા ભારતના તમામ નાગરિકોનો વિચાર કરી તેમના સર્વ હિત માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી આગળ રહી છે અને આવનારા વર્ષોમાં પણ સત્તા પર આવી દેશને વૈશ્વિક પ્રસિદ્ધિ અપાવશે. આજે પાર્ટીનો ભાગ હોવાની બાબત પર ગૌરવ અનુભવું છુ. #CongressFoundationDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0