દીવા પાસેથી સ્વયં પ્રકાશવાની પ્રેરણા લઇ પ્રકાશિત થવાનો અને ઈચ્છીત પ્રગતિ હેતુ દેવોના આશિષ લેવાનો ઉત્સવ એટલે દેવ દિવાળી. દેવ દિવાળીની સહુ સ્નેહીઓને ખુબ શુભકામના.

DevDeepawali, KartikPurnima, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  DevDeepawali, KartikPurnima, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દીવા પાસેથી સ્વયં પ્રકાશવાની પ્રેરણા લઇ પ્રકાશિત થવાનો અને ઈચ્છીત પ્રગતિ હેતુ દેવોના આશિષ લેવાનો ઉત્સવ એટલે દેવ દિવાળી. દેવ દિવાળીની સહુ સ્નેહીઓને ખુબ શુભકામના.

#DevDeepawali #KartikPurnima #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દીવા પાસેથી સ્વયં પ્રકાશવાની પ્રેરણા લઇ પ્રકાશિત થવાનો અને ઈચ્છીત પ્રગતિ હેતુ દેવોના આશિષ લેવાનો ઉત્સવ એટલે દેવ દિવાળી. દેવ દિવાળીની સહુ સ્નેહીઓને ખુબ શુભકામના. #DevDeepawali #KartikPurnima #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0