દેવ ધનવંતરીની તથા મા લક્ષ્મીની ઉપસાનાના પર્વ ધનતેરસની શુભકામના.

Dhanteras, Dhanteras2018, ShubhDhanteras, IndianFestivals, DiwaliIsHere, Celebration, HappyDhanteras, FestiveSeason, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Dhanteras, Dhanteras2018, ShubhDhanteras, IndianFestivals, DiwaliIsHere, Celebration, HappyDhanteras, FestiveSeason, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેવ ધનવંતરીની તથા મા લક્ષ્મીની ઉપસાનાના પર્વ ધનતેરસની શુભકામના.

#Dhanteras #Dhanteras2018 #ShubhDhanteras #IndianFestivals #DiwaliIsHere #Celebration #HappyDhanteras #FestiveSeason #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેવ ધનવંતરીની તથા મા લક્ષ્મીની ઉપસાનાના પર્વ ધનતેરસની શુભકામના. #Dhanteras #Dhanteras2018 #ShubhDhanteras #IndianFestivals #DiwaliIsHere #Celebration #HappyDhanteras #FestiveSeason #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0