મા લક્ષ્મી ચંચળ નથી, પણ આપણી મનોવૃત્તિ ચંચળ છે, લક્ષ્મી એક શક્તિ છે, આપ સૌને ધનતેરસની શુભકામનાઓ...

Dhanteras, Dhanteras2020, ShubhDhanteras, IndianFestivals, DiwaliIsHere, Celebration, HappyDhanteras, FestiveSeason, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Dhanteras, Dhanteras2020, ShubhDhanteras, IndianFestivals, DiwaliIsHere, Celebration, HappyDhanteras, FestiveSeason, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મા લક્ષ્મી ચંચળ નથી, પણ આપણી મનોવૃત્તિ ચંચળ છે,
લક્ષ્મી એક શક્તિ છે,
આપ સૌને ધનતેરસની શુભકામનાઓ...

#Dhanteras #Dhanteras2020 #ShubhDhanteras #IndianFestivals #DiwaliIsHere #Celebration #HappyDhanteras #FestiveSeason #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મા લક્ષ્મી ચંચળ નથી, પણ આપણી મનોવૃત્તિ ચંચળ છે, લક્ષ્મી એક શક્તિ છે, આપ સૌને ધનતેરસની શુભકામનાઓ... #Dhanteras #Dhanteras2020 #ShubhDhanteras #IndianFestivals #DiwaliIsHere #Celebration #HappyDhanteras #FestiveSeason #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0