અલ્લાહ તમારા દરેક પ્રયત્નોમાં તમારો સાથ આપે અને આપને સન્માર્ગે દોરી સફળતા અને સમૃદ્ધિ અપાવે.

EidMubarak, Eid2019, EidalFitr, Eid, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  EidMubarak, Eid2019, EidalFitr, Eid, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અલ્લાહ તમારા દરેક પ્રયત્નોમાં તમારો સાથ આપે અને આપને સન્માર્ગે દોરી સફળતા અને સમૃદ્ધિ અપાવે.

#EidMubarak #Eid2019 #EidalFitr #Eid #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અલ્લાહ તમારા દરેક પ્રયત્નોમાં તમારો સાથ આપે અને આપને સન્માર્ગે દોરી સફળતા અને સમૃદ્ધિ અપાવે. #EidMubarak #Eid2019 #EidalFitr #Eid #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0