અલ્લાહ દરેકને જીવનમાં સફળતા અને સમૃદ્ધિ આપે.સર્વે મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદ મુબારક.

EidMubarak, EidAlAdha, EidAdhaMubarak, EidAlAdha2020, BlessedEid, HappyEid, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  EidMubarak, EidAlAdha, EidAdhaMubarak, EidAlAdha2020, BlessedEid, HappyEid, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અલ્લાહ દરેકને જીવનમાં સફળતા અને સમૃદ્ધિ આપે.સર્વે મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદ મુબારક.

#EidMubarak #EidAlAdha #EidAdhaMubarak #EidAlAdha2020 #BlessedEid #HappyEid #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અલ્લાહ દરેકને જીવનમાં સફળતા અને સમૃદ્ધિ આપે.સર્વે મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદ મુબારક. #EidMubarak #EidAlAdha #EidAdhaMubarak #EidAlAdha2020 #BlessedEid #HappyEid #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0