ઈદના પવિત્ર દિવસે અલ્લાહ આપને સાદગી, સહાનુભૂતિ અને સંવેદન આપે એવી શુભભાવના અને પવિત્ર ઈદની શુભકામના.

EidMubarak, EidAlAdha, EidAdhaMubarak, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  EidMubarak, EidAlAdha, EidAdhaMubarak, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઈદના પવિત્ર દિવસે અલ્લાહ આપને સાદગી, સહાનુભૂતિ અને સંવેદન આપે એવી શુભભાવના અને પવિત્ર ઈદની શુભકામના.

#EidMubarak #EidAlAdha #EidAdhaMubarak #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઈદના પવિત્ર દિવસે અલ્લાહ આપને સાદગી, સહાનુભૂતિ અને સંવેદન આપે એવી શુભભાવના અને પવિત્ર ઈદની શુભકામના. #EidMubarak #EidAlAdha #EidAdhaMubarak #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0