ભાઈચારો બની રહે એવી અતૂટ આશા સાથે સર્વેને બકરી ઈદની ખુબ ખુબ શુભકામના!

EidMubarak, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  EidMubarak, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભાઈચારો બની રહે એવી અતૂટ આશા સાથે સર્વેને બકરી ઈદની ખુબ ખુબ શુભકામના!

#EidMubarak #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભાઈચારો બની રહે એવી અતૂટ આશા સાથે સર્વેને બકરી ઈદની ખુબ ખુબ શુભકામના! #EidMubarak #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0