આ પોસ્ટ પરથી આપ સહુ જાણી શકશો કે એક એક વોટનું મહત્વ કેટલું બધું હોય છે. ચોક્કસ આપણા તબક્કાની તારીખ નોંધી રાખો અને અચૂક વોટ કરવા જાવ.

Election2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Election2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ પોસ્ટ પરથી આપ સહુ જાણી શકશો કે એક એક વોટનું મહત્વ કેટલું બધું હોય છે. ચોક્કસ આપણા તબક્કાની તારીખ નોંધી રાખો અને અચૂક વોટ કરવા જાવ.

#Election2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ પોસ્ટ પરથી આપ સહુ જાણી શકશો કે એક એક વોટનું મહત્વ કેટલું બધું હોય છે. ચોક્કસ આપણા તબક્કાની તારીખ નોંધી રાખો અને અચૂક વોટ કરવા જાવ. #Election2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0