હવે તો વિકલ્પ પણ ઘણા છે. માટે વોટ કરવાનું બિલકુલ ન ભુલાય એ વાતનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખજો.

Election2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Election2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હવે તો વિકલ્પ પણ ઘણા છે. માટે વોટ કરવાનું બિલકુલ ન ભુલાય એ વાતનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખજો.

#Election2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હવે તો વિકલ્પ પણ ઘણા છે. માટે વોટ કરવાનું બિલકુલ ન ભુલાય એ વાતનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખજો. #Election2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0