મતદાન પ્રત્યે યોગ્ય જાગૃતિ જ દેશને પ્રગતિના માર્ગે દોરશે. તો પ્રથમ તબક્કાના મતદાન માટે તે ક્ષેત્રમાં મતદાર યોગ્ય વ્યક્તિઓને જાગૃત કરવાનું ભૂલતા નહીં.

Election2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Election2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મતદાન પ્રત્યે યોગ્ય જાગૃતિ જ દેશને પ્રગતિના માર્ગે દોરશે. તો પ્રથમ તબક્કાના મતદાન માટે તે ક્ષેત્રમાં મતદાર યોગ્ય વ્યક્તિઓને જાગૃત કરવાનું ભૂલતા નહીં.

#Election2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મતદાન પ્રત્યે યોગ્ય જાગૃતિ જ દેશને પ્રગતિના માર્ગે દોરશે. તો પ્રથમ તબક્કાના મતદાન માટે તે ક્ષેત્રમાં મતદાર યોગ્ય વ્યક્તિઓને જાગૃત કરવાનું ભૂલતા નહીં. #Election2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0