આવનારા દિવસોમાં યોજાનારા આગળના તબક્કાઓ માટે જે તે ક્ષેત્રમાં રહેતા મિત્રો અને સ્નેહીઓને મતદાન કરાવવાનું ભૂલતા નહીં.

Election2019, Vote, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Election2019, Vote, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવનારા દિવસોમાં યોજાનારા આગળના તબક્કાઓ માટે જે તે ક્ષેત્રમાં રહેતા મિત્રો અને સ્નેહીઓને મતદાન કરાવવાનું ભૂલતા નહીં.

#Election2019 #Vote #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવનારા દિવસોમાં યોજાનારા આગળના તબક્કાઓ માટે જે તે ક્ષેત્રમાં રહેતા મિત્રો અને સ્નેહીઓને મતદાન કરાવવાનું ભૂલતા નહીં. #Election2019 #Vote #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0