સાચા ઉમેદવારને પસંદ કરવાનો સાચો રસ્તો.

Elections2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Elections2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સાચા ઉમેદવારને પસંદ કરવાનો સાચો રસ્તો.

#Elections2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સાચા ઉમેદવારને પસંદ કરવાનો સાચો રસ્તો. #Elections2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0