સેન્ટર ફોરવર્ડ રમીને ભારતને હોકી ક્ષેત્રે જ્વલંત સફળતા અપાવનાર મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ.

FitIndiaMovement, NationalSportsDay, MajorDhyanChand, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  FitIndiaMovement, NationalSportsDay, MajorDhyanChand, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સેન્ટર ફોરવર્ડ રમીને ભારતને હોકી ક્ષેત્રે જ્વલંત સફળતા અપાવનાર મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ.

#FitIndiaMovement #NationalSportsDay #MajorDhyanChand #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સેન્ટર ફોરવર્ડ રમીને ભારતને હોકી ક્ષેત્રે જ્વલંત સફળતા અપાવનાર મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ. #FitIndiaMovement #NationalSportsDay #MajorDhyanChand #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0