મિત્રતા ના વાર-તહેવાર ના હોય જ્યાં મિત્ર મળે એજ સ્થળ અને સમય તહેવાર હોય છે.

FriendshipDay, FriendshipDay2020, HappyFriendshipDay, Friends, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  FriendshipDay, FriendshipDay2020, HappyFriendshipDay, Friends, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મિત્રતા ના વાર-તહેવાર ના હોય જ્યાં મિત્ર મળે એજ સ્થળ અને સમય તહેવાર હોય છે.

#FriendshipDay #FriendshipDay2020 #HappyFriendshipDay #Friends #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મિત્રતા ના વાર-તહેવાર ના હોય જ્યાં મિત્ર મળે એજ સ્થળ અને સમય તહેવાર હોય છે. #FriendshipDay #FriendshipDay2020 #HappyFriendshipDay #Friends #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0