સમગ્ર રાષ્ટ્રને સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે દોરી અમૂલ્ય આઝાદી અપાવનારા પૂજ્ય બાપુને જયંતી નિમિત્તે વંદન તથા સહુને સ્વચ્છતા દિવસની શુભકામના.

GandhiJayanti, 2ndOct, MahatmaGandhi, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GandhiJayanti, 2ndOct, MahatmaGandhi, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમગ્ર રાષ્ટ્રને સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે દોરી અમૂલ્ય આઝાદી અપાવનારા પૂજ્ય બાપુને જયંતી નિમિત્તે વંદન તથા સહુને સ્વચ્છતા દિવસની શુભકામના.

#GandhiJayanti #2ndOct #MahatmaGandhi #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમગ્ર રાષ્ટ્રને સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે દોરી અમૂલ્ય આઝાદી અપાવનારા પૂજ્ય બાપુને જયંતી નિમિત્તે વંદન તથા સહુને સ્વચ્છતા દિવસની શુભકામના. #GandhiJayanti #2ndOct #MahatmaGandhi #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0