મનોકામના પૂર્ણ થાય, લેવાથી પ્રભુનામ ગણેશજીના શુભાશિષથી પાર પડે હર કામ

GaneshChaturthi, GanpatiBappaMorya, Ganeshotsav, HappyGaneshChaturthi, GaneshChaturthi2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GaneshChaturthi, GanpatiBappaMorya, Ganeshotsav, HappyGaneshChaturthi, GaneshChaturthi2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મનોકામના પૂર્ણ થાય, લેવાથી પ્રભુનામ
ગણેશજીના શુભાશિષથી પાર પડે હર કામ

#GaneshChaturthi #GanpatiBappaMorya #Ganeshotsav #HappyGaneshChaturthi #GaneshChaturthi2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મનોકામના પૂર્ણ થાય, લેવાથી પ્રભુનામ ગણેશજીના શુભાશિષથી પાર પડે હર કામ #GaneshChaturthi #GanpatiBappaMorya #Ganeshotsav #HappyGaneshChaturthi #GaneshChaturthi2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0