આપની ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને આસ્થા આજના ગુડ ફ્રાઈડે ના દિવસે આપના જીવનમાં શાંતિ લાવનારી બની રહે એવી શુભકામના.

GoodFriday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GoodFriday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપની ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને આસ્થા આજના ગુડ ફ્રાઈડે ના દિવસે આપના જીવનમાં શાંતિ લાવનારી બની રહે એવી શુભકામના.

#GoodFriday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપની ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને આસ્થા આજના ગુડ ફ્રાઈડે ના દિવસે આપના જીવનમાં શાંતિ લાવનારી બની રહે એવી શુભકામના. #GoodFriday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0