તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ખાતે શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા સાહેબના (પૂર્વ પ્રમુખ,GPCC) અઘ્યક્ષ સ્થાને રાધનપુર-સાંતલપુર તાલુકાનો સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો. જેમા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), શ્રી બાબુજી ઠાકોર (જીલ્લા પ્રમુખ) તેમજ જીલ્લા-તાલુકા પંચાયત ના સદસ્યશ્રીઓ, તાલુકા કોંગ્રસના આગેવાનો અને કાર્યકરો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ખાતે શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા સાહેબના (પૂર્વ પ્રમુખ,GPCC) અઘ્યક્ષ સ્થાને રાધનપુર-સાંતલપુર તાલુકાનો સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો. જેમા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), શ્રી બાબુજી ઠાકોર (જીલ્લા પ્રમુખ) તેમજ જીલ્લા-તાલુકા પંચાયત ના સદસ્યશ્રીઓ, તાલુકા કોંગ્રસના આગેવાનો અને કાર્યકરો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ખાતે શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા સાહેબના (પૂર્વ પ્રમુખ,GPCC) અઘ્યક્ષ સ્થાને રાધનપુર-સાંતલપુર તાલુકાનો સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો. જેમા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), શ્રી બાબુજી ઠાકોર (જીલ્લા પ્રમુખ) તેમજ જીલ્લા-તાલુકા પંચાયત ના સદસ્યશ્રીઓ, તાલુકા કોંગ્રસના આગેવાનો અને કાર્યકરો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0