આજ રોજ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગુરૂ ગાદી શેરથા ધામ મુકામે મહંત શ્રી ગોમતીદાસ બાપુના આર્શિવાદ પ્રાપ્ત થયા

GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગુરૂ ગાદી શેરથા ધામ મુકામે મહંત શ્રી ગોમતીદાસ બાપુના આર્શિવાદ પ્રાપ્ત થયા

#GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગુરૂ ગાદી શેરથા ધામ મુકામે મહંત શ્રી ગોમતીદાસ બાપુના આર્શિવાદ પ્રાપ્ત થયા #GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0