આજ રોજ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગુરૂ ગાદી ટીંટોડા ધામ મુકામે મહંત શ્રી લખીરામ બાપુના પણ સાનિધ્યમાં રહેવાનો મોકો મળ્યો

GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગુરૂ ગાદી ટીંટોડા ધામ મુકામે મહંત શ્રી લખીરામ બાપુના પણ સાનિધ્યમાં રહેવાનો મોકો મળ્યો

#GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગુરૂ ગાદી ટીંટોડા ધામ મુકામે મહંત શ્રી લખીરામ બાપુના પણ સાનિધ્યમાં રહેવાનો મોકો મળ્યો #GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0