ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે વરાણા મુકામે ખોડીયાર માતાજીના આર્શિવાદ મેળવીને ધન્યતાનો લ્હાવો લીધો

GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે વરાણા મુકામે ખોડીયાર માતાજીના આર્શિવાદ મેળવીને ધન્યતાનો લ્હાવો લીધો

#GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે વરાણા મુકામે ખોડીયાર માતાજીના આર્શિવાદ મેળવીને ધન્યતાનો લ્હાવો લીધો #GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0