ગુરુ- શિષ્યના પાવન પર્વ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે રાધનપુર તાલુકાનાં ગોતરકા મુકામે બ્રમચારી આશ્રમના મહંતશ્રી નિજાનંદબાપુના આશીર્વાદ લઇ ધન્યતા અનુભવી. સદાય સહુ ગુરુજનોના આશીર્વાદ સદાય મળતા રહે એવી ભાવના.

GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગુરુ- શિષ્યના પાવન પર્વ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે રાધનપુર તાલુકાનાં ગોતરકા મુકામે બ્રમચારી આશ્રમના મહંતશ્રી નિજાનંદબાપુના આશીર્વાદ લઇ ધન્યતા અનુભવી. સદાય સહુ ગુરુજનોના આશીર્વાદ સદાય મળતા રહે એવી ભાવના.

#GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગુરુ- શિષ્યના પાવન પર્વ ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે રાધનપુર તાલુકાનાં ગોતરકા મુકામે બ્રમચારી આશ્રમના મહંતશ્રી નિજાનંદબાપુના આશીર્વાદ લઇ ધન્યતા અનુભવી. સદાય સહુ ગુરુજનોના આશીર્વાદ સદાય મળતા રહે એવી ભાવના. #GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0