વિષમ પરિસ્થિતિમાં ગુરુ જ એ પૂજારી છે જે મંદિરમાં નૈતિક અને માનવીય મૂલ્યોના મહત્વને પૂર્ણરૂપથી સ્થાપિત કરે છે.

GuruPurnima, GuruPurnima2019, गुरुपुर्णिमा, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruPurnima, GuruPurnima2019, गुरुपुर्णिमा, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિષમ પરિસ્થિતિમાં ગુરુ જ એ પૂજારી છે જે મંદિરમાં નૈતિક અને માનવીય મૂલ્યોના મહત્વને પૂર્ણરૂપથી સ્થાપિત કરે છે.

#GuruPurnima #GuruPurnima2019 #गुरुपुर्णिमा #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિષમ પરિસ્થિતિમાં ગુરુ જ એ પૂજારી છે જે મંદિરમાં નૈતિક અને માનવીય મૂલ્યોના મહત્વને પૂર્ણરૂપથી સ્થાપિત કરે છે. #GuruPurnima #GuruPurnima2019 #गुरुपुर्णिमा #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0