મારા સહાધ્યાયી અને અંગત મિત્ર ભાવેશભાઈ શાહને જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આપને દીર્ઘાયુષ્ય અને નિરામય સ્વાસ્થ્ય મળે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના.

HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મારા સહાધ્યાયી અને અંગત મિત્ર ભાવેશભાઈ શાહને જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આપને દીર્ઘાયુષ્ય અને નિરામય સ્વાસ્થ્ય મળે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના.

#HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મારા સહાધ્યાયી અને અંગત મિત્ર ભાવેશભાઈ શાહને જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આપને દીર્ઘાયુષ્ય અને નિરામય સ્વાસ્થ્ય મળે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના. #HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0