રાજ્યસભાના સાંસદ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ના ખજાનચી માન.શ્રી અહેમદભાઈ પટેલ સાહેબને જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..

HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાજ્યસભાના સાંસદ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ના ખજાનચી માન.શ્રી અહેમદભાઈ પટેલ સાહેબને જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..

#HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાજ્યસભાના સાંસદ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ના ખજાનચી માન.શ્રી અહેમદભાઈ પટેલ સાહેબને જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.. #HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0