હર્ષ અને હિંમતની સાથે સહુને હૂંફ આપી સાચવતા એવા વ્હાલસોયા અમદાવાદને જન્મદિવસની શુભેચ્છા.

HappyBirthdayAhmedabad, AhmedabadBirthday, MaruAmdavad, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyBirthdayAhmedabad, AhmedabadBirthday, MaruAmdavad, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હર્ષ અને હિંમતની સાથે સહુને હૂંફ આપી સાચવતા એવા વ્હાલસોયા અમદાવાદને જન્મદિવસની શુભેચ્છા.

#HappyBirthdayAhmedabad #AhmedabadBirthday #MaruAmdavad #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હર્ષ અને હિંમતની સાથે સહુને હૂંફ આપી સાચવતા એવા વ્હાલસોયા અમદાવાદને જન્મદિવસની શુભેચ્છા. #HappyBirthdayAhmedabad #AhmedabadBirthday #MaruAmdavad #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0