ત્રણ વસ્તુઓ લાંબા સમય સુધી છુપાવી શકાતી નથી, સૂર્ય, ચંદ્ર અને સત્ય.

HappyBuddhaPurnima, BuddhaPurnima, BuddhaPurnima2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyBuddhaPurnima, BuddhaPurnima, BuddhaPurnima2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ત્રણ વસ્તુઓ લાંબા સમય સુધી છુપાવી શકાતી નથી, સૂર્ય, ચંદ્ર અને સત્ય.

#HappyBuddhaPurnima #BuddhaPurnima #BuddhaPurnima2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ત્રણ વસ્તુઓ લાંબા સમય સુધી છુપાવી શકાતી નથી, સૂર્ય, ચંદ્ર અને સત્ય. #HappyBuddhaPurnima #BuddhaPurnima #BuddhaPurnima2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0