મા લક્ષ્મીજી પધારે દ્વાર, સોના-ચાંદીથી ભરાય આપનું ઘર, તમારા જીવનમાં હોય ખુશીઓ અપાર, અમારી શુભકામનાઓ કરો સ્વીકાર

HappyDiwali, Diwali2020, IndianFestival, Celebration, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyDiwali, Diwali2020, IndianFestival, Celebration, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મા લક્ષ્મીજી પધારે દ્વાર, સોના-ચાંદીથી ભરાય આપનું ઘર,
તમારા જીવનમાં હોય ખુશીઓ અપાર, અમારી શુભકામનાઓ કરો સ્વીકાર

#HappyDiwali #Diwali2020 #IndianFestival #Celebration #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મા લક્ષ્મીજી પધારે દ્વાર, સોના-ચાંદીથી ભરાય આપનું ઘર, તમારા જીવનમાં હોય ખુશીઓ અપાર, અમારી શુભકામનાઓ કરો સ્વીકાર #HappyDiwali #Diwali2020 #IndianFestival #Celebration #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0