પ્રકાશના પર્વ એવા દિવાળીની આપ સહુને દિલથી શુભેચ્છા.

HappyDiwali, IndianFestivals, Celebration, Diwali, Diwali2018, FestivalOfLight, DiwaliIsHere, FestivalOfJoy, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyDiwali, IndianFestivals, Celebration, Diwali, Diwali2018, FestivalOfLight, DiwaliIsHere, FestivalOfJoy, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રકાશના પર્વ એવા દિવાળીની આપ સહુને દિલથી શુભેચ્છા.

#HappyDiwali #IndianFestivals #Celebration #Diwali #Diwali2018 #FestivalOfLight #DiwaliIsHere #FestivalOfJoy #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રકાશના પર્વ એવા દિવાળીની આપ સહુને દિલથી શુભેચ્છા. #HappyDiwali #IndianFestivals #Celebration #Diwali #Diwali2018 #FestivalOfLight #DiwaliIsHere #FestivalOfJoy #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0