થાય છે જીત સત્યની અને અસત્યની હાર આજ સંદેશ આપે છે આ દશેરાનો તહેવાર

HappyDussehra, Dussehra, Dussehra2019, Vijayadashami, Festival, RaghubhaiDesai

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyDussehra, Dussehra, Dussehra2019, Vijayadashami, Festival, RaghubhaiDesai

થાય છે જીત સત્યની અને અસત્યની હાર
આજ સંદેશ આપે છે આ દશેરાનો તહેવાર

#HappyDussehra #Dussehra #Dussehra2019 #Vijayadashami #Festival #RaghubhaiDesai

થાય છે જીત સત્યની અને અસત્યની હાર આજ સંદેશ આપે છે આ દશેરાનો તહેવાર #HappyDussehra #Dussehra #Dussehra2019 #Vijayadashami #Festival #RaghubhaiDesai

Let's Connect

sm2p0