સંતાનોને લાગણી અને ઉચ્ચ જીવન માટે કષ્ટ સહન કરવાની પ્રેરણા આપે તે પિતા.

HappyFathersDay, FathersDay, FathersDay2018, FathersDay2k18, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyFathersDay, FathersDay, FathersDay2018, FathersDay2k18, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંતાનોને લાગણી અને ઉચ્ચ જીવન માટે કષ્ટ સહન કરવાની પ્રેરણા આપે તે પિતા.

#HappyFathersDay #FathersDay #FathersDay2018 #FathersDay2k18 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંતાનોને લાગણી અને ઉચ્ચ જીવન માટે કષ્ટ સહન કરવાની પ્રેરણા આપે તે પિતા. #HappyFathersDay #FathersDay #FathersDay2018 #FathersDay2k18 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0