ભગવાન શ્રી ગણેશજીનું પર્વ સહુ કોઈના જીવનના સંકટો નિવારીને સુખ અને સમૃધ્ધિ કારક નીવડે.

HappyGaneshChaturthi, GaneshChaturthi2020, GanpatiBappaMorya, Ganesha, GaneshChaturthi, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyGaneshChaturthi, GaneshChaturthi2020, GanpatiBappaMorya, Ganesha, GaneshChaturthi, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભગવાન શ્રી ગણેશજીનું પર્વ સહુ કોઈના જીવનના સંકટો નિવારીને સુખ અને સમૃધ્ધિ કારક નીવડે.

#HappyGaneshChaturthi #GaneshChaturthi2020 #GanpatiBappaMorya #Ganesha #GaneshChaturthi #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભગવાન શ્રી ગણેશજીનું પર્વ સહુ કોઈના જીવનના સંકટો નિવારીને સુખ અને સમૃધ્ધિ કારક નીવડે. #HappyGaneshChaturthi #GaneshChaturthi2020 #GanpatiBappaMorya #Ganesha #GaneshChaturthi #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0