પિચકારીમાં રંગ અવનવા હૈયે સઘળા ઉમંગ અવનવા તહેવાર ભલે હો પરંપરાનો ખુશીના મળે પ્રસંગ અવનવા હોળીની સહુને રંગીન શુભેચ્છાઓ.

HappyHoli2019, Holi2019, HappyHoli, होली, Holi, IndianFestival, FestivalOfColours, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyHoli2019, Holi2019, HappyHoli, होली, Holi, IndianFestival, FestivalOfColours, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પિચકારીમાં રંગ અવનવા
હૈયે સઘળા ઉમંગ અવનવા
તહેવાર ભલે હો પરંપરાનો
ખુશીના મળે પ્રસંગ અવનવા
હોળીની સહુને રંગીન શુભેચ્છાઓ.

#HappyHoli2019 #Holi2019 #HappyHoli #होली #Holi #IndianFestival #FestivalOfColours #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પિચકારીમાં રંગ અવનવા હૈયે સઘળા ઉમંગ અવનવા તહેવાર ભલે હો પરંપરાનો ખુશીના મળે પ્રસંગ અવનવા હોળીની સહુને રંગીન શુભેચ્છાઓ. #HappyHoli2019 #Holi2019 #HappyHoli #होली #Holi #IndianFestival #FestivalOfColours #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0