સર્વે પારસી ભાઈ-બહેનોને પતેતીના પાવન પર્વ પર નવરોઝ મુબારક

HappyNawroz, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyNawroz, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સર્વે પારસી ભાઈ-બહેનોને પતેતીના પાવન પર્વ પર નવરોઝ મુબારક

#HappyNawroz #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સર્વે પારસી ભાઈ-બહેનોને પતેતીના પાવન પર્વ પર નવરોઝ મુબારક #HappyNawroz #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0