આજથી શરૂ થતાં નવા વર્ષે સફળતા તમારા કદમ ચૂમે, ગણપતિ દાદાના આશીર્વાદ મળે, પ્રેમની ફૂલઝડીથી તમારું આંગણું સદાય ઝગમગ્યા કરે તેવી અભ્યર્થના સાથે સાલમુબારક

HappyNewYear, NewYear, SaalMubarakh, IndianFestivals, Celebration, HappyDiwali, FestiveSeason, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyNewYear, NewYear, SaalMubarakh, IndianFestivals, Celebration, HappyDiwali, FestiveSeason, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજથી શરૂ થતાં નવા વર્ષે સફળતા તમારા કદમ ચૂમે, ગણપતિ દાદાના આશીર્વાદ મળે,
પ્રેમની ફૂલઝડીથી તમારું આંગણું સદાય ઝગમગ્યા કરે તેવી અભ્યર્થના સાથે સાલમુબારક

#HappyNewYear #NewYear #SaalMubarakh #IndianFestivals #Celebration #HappyDiwali #FestiveSeason
#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજથી શરૂ થતાં નવા વર્ષે સફળતા તમારા કદમ ચૂમે, ગણપતિ દાદાના આશીર્વાદ મળે, પ્રેમની ફૂલઝડીથી તમારું આંગણું સદાય ઝગમગ્યા કરે તેવી અભ્યર્થના સાથે સાલમુબારક #HappyNewYear #NewYear #SaalMubarakh #IndianFestivals #Celebration #HappyDiwali #FestiveSeason #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0