ઓણમનો પવિત્ર તહેવાર આપ સહુના જીવનમાં સમાનતા, સમૃદ્ધિ અને પરસ્પર ભાવ લાવનારો બની રહે એવી શુભભાવના અને ઓણમની શુભકામના.

HappyOnam, Onam, Onam2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyOnam, Onam, Onam2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઓણમનો પવિત્ર તહેવાર આપ સહુના જીવનમાં સમાનતા, સમૃદ્ધિ અને પરસ્પર ભાવ લાવનારો બની રહે એવી શુભભાવના અને ઓણમની શુભકામના.

#HappyOnam #Onam #Onam2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઓણમનો પવિત્ર તહેવાર આપ સહુના જીવનમાં સમાનતા, સમૃદ્ધિ અને પરસ્પર ભાવ લાવનારો બની રહે એવી શુભભાવના અને ઓણમની શુભકામના. #HappyOnam #Onam #Onam2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0