ભારત રત્નથી સન્માનિત ,મહાન શિક્ષક અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનને સ્મરણાંજલિ.

HappyTeachersDay, TeachersDay, Guru, TeachersDay2020, ShriSarvepalliRadhakrishnan, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyTeachersDay, TeachersDay, Guru, TeachersDay2020, ShriSarvepalliRadhakrishnan, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારત રત્નથી સન્માનિત ,મહાન શિક્ષક અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનને સ્મરણાંજલિ.

#HappyTeachersDay #TeachersDay #Guru #TeachersDay2020 #ShriSarvepalliRadhakrishnan #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારત રત્નથી સન્માનિત ,મહાન શિક્ષક અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનને સ્મરણાંજલિ. #HappyTeachersDay #TeachersDay #Guru #TeachersDay2020 #ShriSarvepalliRadhakrishnan #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0