અનેકતામાં એકતા એ જ ભારત દેશની શાન છે. સ્વતંત્રતા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.

IndependenceDay, JaiHind, IndependencedayIndia, HappyIndependenceDay, IndependenceDay2020, ProudtobeIndian, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  IndependenceDay, JaiHind, IndependencedayIndia, HappyIndependenceDay, IndependenceDay2020, ProudtobeIndian, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અનેકતામાં એકતા એ જ ભારત દેશની શાન છે. સ્વતંત્રતા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.

#IndependenceDay #JaiHind #IndependencedayIndia #HappyIndependenceDay #IndependenceDay2020 #ProudtobeIndian #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અનેકતામાં એકતા એ જ ભારત દેશની શાન છે. સ્વતંત્રતા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. #IndependenceDay #JaiHind #IndependencedayIndia #HappyIndependenceDay #IndependenceDay2020 #ProudtobeIndian #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0