કોરોનાનો કરવા અંત કરફ્યુ પાળી રાખો ખંત

IndiaFightsCorona, JantaCurfew, JantaCurfew2020, Coronavirus, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  IndiaFightsCorona, JantaCurfew, JantaCurfew2020, Coronavirus, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોરોનાનો કરવા અંત
કરફ્યુ પાળી રાખો ખંત

#IndiaFightsCorona #JantaCurfew #JantaCurfew2020 #Coronavirus #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોરોનાનો કરવા અંત કરફ્યુ પાળી રાખો ખંત #IndiaFightsCorona #JantaCurfew #JantaCurfew2020 #Coronavirus #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0