વતનની સામુદ્રિક સુરક્ષાને સતત દિવસ-રાત અભેદ્ય રાખનાર નૌસેનાના જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર અનેક વાર સલામ અને દેશની રક્ષા કાજે વીરગતિને પ્રાપ્ત થયેલા જવાનોને શત શત વંદન.

IndianNavyDay, NavyDay, NavyDay2019, IndianNavyDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  IndianNavyDay, NavyDay, NavyDay2019, IndianNavyDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વતનની સામુદ્રિક સુરક્ષાને સતત દિવસ-રાત અભેદ્ય રાખનાર નૌસેનાના જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર અનેક વાર સલામ અને દેશની રક્ષા કાજે વીરગતિને પ્રાપ્ત થયેલા જવાનોને શત શત વંદન.

#IndianNavyDay #NavyDay #NavyDay2019 #IndianNavyDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વતનની સામુદ્રિક સુરક્ષાને સતત દિવસ-રાત અભેદ્ય રાખનાર નૌસેનાના જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર અનેક વાર સલામ અને દેશની રક્ષા કાજે વીરગતિને પ્રાપ્ત થયેલા જવાનોને શત શત વંદન. #IndianNavyDay #NavyDay #NavyDay2019 #IndianNavyDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0