યોગ વ્યક્તિની માનસિક, શારીરિક અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાને વધારે છે.

InternationalDayofYoga, InternationalYogaDay, YogaDay, YogaDay2019, Yoga, IDY2019, IYD2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  InternationalDayofYoga, InternationalYogaDay, YogaDay, YogaDay2019, Yoga, IDY2019, IYD2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

યોગ વ્યક્તિની માનસિક, શારીરિક અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાને વધારે છે.

#InternationalDayofYoga #InternationalYogaDay #YogaDay #YogaDay2019 #Yoga #IDY2019 #IYD2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

યોગ વ્યક્તિની માનસિક, શારીરિક અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાને વધારે છે. #InternationalDayofYoga #InternationalYogaDay #YogaDay #YogaDay2019 #Yoga #IDY2019 #IYD2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0