એક પુરૂષનું સાચું ચરિત્ર તે લોકોની વચ્ચે શું કરે છે તેના પરથી નહિ પરંતુ તે શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાના પરિવાર અને રાષ્ટ્ર માટે શું કરે છે તેના પરથી સિદ્ધ થાય છે.

InternationalMensDay, MensDay, MensDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  InternationalMensDay, MensDay, MensDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એક પુરૂષનું સાચું ચરિત્ર તે લોકોની વચ્ચે શું કરે છે તેના પરથી નહિ પરંતુ તે શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાના પરિવાર અને રાષ્ટ્ર માટે શું કરે છે તેના પરથી સિદ્ધ થાય છે.

#InternationalMensDay #MensDay #MensDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક પુરૂષનું સાચું ચરિત્ર તે લોકોની વચ્ચે શું કરે છે તેના પરથી નહિ પરંતુ તે શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાના પરિવાર અને રાષ્ટ્ર માટે શું કરે છે તેના પરથી સિદ્ધ થાય છે. #InternationalMensDay #MensDay #MensDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0