“કારગીલ વિજય દિવસ” - ભારતીય જવાનોએ વહોરેલી શહીદી યાદ કરીયે અને તેમને શત્-શત્ નમન કરીયે.

KargilVijayDivas, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  KargilVijayDivas, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

“કારગીલ વિજય દિવસ” - ભારતીય જવાનોએ વહોરેલી શહીદી યાદ કરીયે અને તેમને શત્-શત્ નમન કરીયે.

#KargilVijayDivas #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

“કારગીલ વિજય દિવસ” - ભારતીય જવાનોએ વહોરેલી શહીદી યાદ કરીયે અને તેમને શત્-શત્ નમન કરીયે. #KargilVijayDivas #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0