ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશના રક્ષણ કાજે પ્રાણ અર્પિત કરનાર એ તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન.

KargilVijayDiwas, JaiHind, Salute, 20YearsOfKargilVijay, IndianArmy, OperationVijay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  KargilVijayDiwas, JaiHind, Salute, 20YearsOfKargilVijay, IndianArmy, OperationVijay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશના રક્ષણ કાજે પ્રાણ અર્પિત કરનાર એ તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન.

#KargilVijayDiwas #JaiHind #Salute #20YearsOfKargilVijay #IndianArmy #OperationVijay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશના રક્ષણ કાજે પ્રાણ અર્પિત કરનાર એ તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન. #KargilVijayDiwas #JaiHind #Salute #20YearsOfKargilVijay #IndianArmy #OperationVijay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0