"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન.

KargilVijayDiwas, KargilVijayDiwas2020, JaiHind, IndianArmy, RememberingKargil, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  KargilVijayDiwas, KargilVijayDiwas2020, JaiHind, IndianArmy, RememberingKargil, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન.

#KargilVijayDiwas #KargilVijayDiwas2020 #JaiHind #IndianArmy #RememberingKargil #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

"ઓપરેશન વિજય" માં શૌર્ય અને સાહસથી દુશ્મનનોને હંફાવી શહીદ થયેલ તમામ વીર યોદ્ધાઓને શત શત નમન. #KargilVijayDiwas #KargilVijayDiwas2020 #JaiHind #IndianArmy #RememberingKargil #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0