આપની દિન-રાતની મહેનત અમારા માટે પ્રેરણા સ્વરૂપ છે. કિસાન દિવસની શુભકામનાઓ.

KisanDivas, Agriculture, Kisan, Farmers, NationalFarmersDay, FarmersDay, BackboneOfOurNation, Economy, KisanDivas2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  KisanDivas, Agriculture, Kisan, Farmers, NationalFarmersDay, FarmersDay, BackboneOfOurNation, Economy, KisanDivas2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપની દિન-રાતની મહેનત અમારા માટે પ્રેરણા સ્વરૂપ છે. કિસાન દિવસની શુભકામનાઓ.

#KisanDivas #Agriculture #Kisan #Farmers #NationalFarmersDay #FarmersDay #BackboneOfOurNation #Economy #KisanDivas2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપની દિન-રાતની મહેનત અમારા માટે પ્રેરણા સ્વરૂપ છે. કિસાન દિવસની શુભકામનાઓ. #KisanDivas #Agriculture #Kisan #Farmers #NationalFarmersDay #FarmersDay #BackboneOfOurNation #Economy #KisanDivas2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0