તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ ને મંગળવારના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગીર, બરડા, આલેચ વિસ્તારના માલધારીઓને L.R.D ની ભરતીમાં થયેલા અન્યાય સંદર્ભે ચાલી રહેલા આદિવાસી માલધારી ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપસ્થિત રહી સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપવાનું સૂચવ્યું હતું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ ને મંગળવારના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગીર, બરડા, આલેચ વિસ્તારના માલધારીઓને L.R.D ની ભરતીમાં થયેલા અન્યાય સંદર્ભે ચાલી રહેલા આદિવાસી માલધારી ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપસ્થિત રહી સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપવાનું સૂચવ્યું હતું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ ને મંગળવારના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગીર, બરડા, આલેચ વિસ્તારના માલધારીઓને L.R.D ની ભરતીમાં થયેલા અન્યાય સંદર્ભે ચાલી રહેલા આદિવાસી માલધારી ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપસ્થિત રહી સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપવાનું સૂચવ્યું હતું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0