મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ દેશ હિતને મધ્યમાં રાખનાર અને માતૃભૂમિના રક્ષણ માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પી દેનાર બહાદુર અને વીર વ્યક્તિત્વના સાક્ષી મહારાણા પ્રતાપને તેમની જયંતિ પર ભાવપૂર્વક નમન.

MaharanaPratapJayanti, MaharanaPratap, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  MaharanaPratapJayanti, MaharanaPratap, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ દેશ હિતને મધ્યમાં રાખનાર અને માતૃભૂમિના રક્ષણ માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પી દેનાર બહાદુર અને વીર વ્યક્તિત્વના સાક્ષી મહારાણા પ્રતાપને તેમની જયંતિ પર ભાવપૂર્વક નમન.

#MaharanaPratapJayanti #MaharanaPratap #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ દેશ હિતને મધ્યમાં રાખનાર અને માતૃભૂમિના રક્ષણ માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પી દેનાર બહાદુર અને વીર વ્યક્તિત્વના સાક્ષી મહારાણા પ્રતાપને તેમની જયંતિ પર ભાવપૂર્વક નમન. #MaharanaPratapJayanti #MaharanaPratap #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0