પ્રત્યેક આત્મા સ્વયંમાં સર્વજ્ઞ અને આનંદમય હોય છે. આનંદ બહારથી નથી આવતો- ભગવાન મહાવીર મહાવીર જયંતીની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

MahavirJayanti, HappyMahavirJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  MahavirJayanti, HappyMahavirJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રત્યેક આત્મા સ્વયંમાં સર્વજ્ઞ અને આનંદમય હોય છે. આનંદ બહારથી નથી આવતો- ભગવાન મહાવીર

મહાવીર જયંતીની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

#MahavirJayanti #HappyMahavirJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રત્યેક આત્મા સ્વયંમાં સર્વજ્ઞ અને આનંદમય હોય છે. આનંદ બહારથી નથી આવતો- ભગવાન મહાવીર મહાવીર જયંતીની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ. #MahavirJayanti #HappyMahavirJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0